GUIDA  Vicenza/Monumento a Giangiorgio Trissino poeta

Da Wiki.
Nei Giardini Salvi

Monumento nei giardini Salvi

Vicenza - Giangiorgio Trissino.jpg

GIANGIORGIO TRISSINO

POETA


VICENZA – ROMA

8 LUGLIO 1478 – 8 DICEMBRE 1550